dr hab. inż. Marcin Abramski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marcin Abramski

Kontakt:

email:
marcin.abramski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marcin.abramski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 104
dr hab. inż. Marcin Abramski

Publikacje:

Projekty: