dr hab. inż. Marcin Cudny | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marcin Cudny

Kontakt:

email:
mcud@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marcin-cudny,15785-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek WILiŚ pokój 302
telefon:
(58) 347 24 92
dr hab. inż. Marcin Cudny

Publikacje:

Projekty: