dr inż. Marcin Życzkowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Marcin Życzkowski

Kontakt:

email:
marzyczk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marcin-zyczkowski,25867-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 507
dr inż. Marcin Życzkowski

Publikacje:

Projekty: