dr inż. Marek Chmielewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Marek Chmielewski

Kontakt:

email:
bzyk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek-chmielewski,9742-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/18
telefon:
(58) 348 66 14
dr inż. Marek Chmielewski

Publikacje:

Projekty: