dr hab. inż. Marek Dzida | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marek Dzida

Kontakt:

email:
dzida@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek-dzida,2932-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 132
telefon:
(58) 347 21 35

Pełnione funkcje:

Pełnomocnik Rektora ds. żeglarstwa

miejsce pracy:
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 134
dr hab. inż. Marek Dzida

Publikacje:

Projekty: