dr hab. inż. Marek Szkodo | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marek Szkodo

Kontakt:

email:
marek.szkodo@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek-szkodo,3795-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 218
telefon:
(58) 347 17 52

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Marek Szkodo

Publikacje:

Projekty: