dr hab. inż. Marek Tobiszewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Kontakt:

email:
martobis@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek-tobiszewski,100434-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Chemii Analitycznej
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 224
telefon:
(58) 347 21 94

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Publikacje:

Projekty: