dr hab. inż. arch. Marek Wysocki | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Kontakt:

email:
marek.wysocki@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek.wysocki

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Gmach Główny, 363a

Pełnione funkcje:

Pełnomocnik Rektora ds. dostępności

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Publikacje:

Projekty: