dr inż. Maria Przewłócka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Maria Przewłócka

Kontakt:

email:
mprzew@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/maria-przewlocka,6275-1

Zajmowane stanowiska:

Docent

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 303
telefon:
(58) 347 20 24
dr inż. Maria Przewłócka

Publikacje:

Projekty: