prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik

Kontakt:

email:
maria.soltysik@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/maria-soltysik,152-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor

miejsce pracy:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Gmach Główny pokój 312
telefon:
(58) 347 27 87
prof. dr hab. inż. arch. Maria Sołtysik

Publikacje:

Projekty: