dr hab. inż. Mariusz Deja | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Mariusz Deja

Kontakt:

email:
mariusz.deja@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/mariusz-deja,9755-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WM), 230
telefon:
+48 58 347 2967

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

Prodziekan ds. współpracy

miejsce pracy:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WM), 302
telefon:
+48 58 347 2967
dr hab. inż. Mariusz Deja

Publikacje:

Projekty: