dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

Kontakt:

email:
markaczm@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/mariusz-kaczmarek,16553-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 231
telefon:
+48 58 34 26 78

Pełnione funkcje:

Prorektor ds. Kształcenia

miejsce pracy:
Gmach Główny, 266

Zastępca kier. katedry

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 231
telefon:
(58)3472785, (58)3471384, +48 58 34 26 78
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek

Publikacje:

Projekty: