mgr Marzena Oleszko | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Marzena Oleszko

Kontakt:

email:
marolesz@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Zastępca Kwestora Uczelni

miejsce pracy:
Kwestura
Gmach B pokój 02
telefon:
(58) 347 24 88
mgr Marzena Oleszko

Publikacje:

Projekty: