dr hab. inż. Michał Małafiejski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Małafiejski

Kontakt:

email:
micmalaf@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-malafiejski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 224
telefon:
(58) 347 10 64
dr hab. inż. Michał Małafiejski

Publikacje:

Projekty: