dr hab. inż. Michał Nitka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Nitka

Kontakt:

email:
micnitka@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-nitka,296483-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Budynek " Żelbet" pokój 203
telefon:
(58) 347 13 36
dr hab. inż. Michał Nitka

Publikacje:

Projekty: