dr hab. Michał Pietrzak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Michał Pietrzak

Kontakt:

email:
michal.pietrzak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-pietrzak,1344484-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, 407
telefon:
+48 58 347 24 55

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. Michał Pietrzak

Publikacje:

Projekty: