dr hab. inż. Michał Szociński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Szociński

Kontakt:

email:
micszoci@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-szocinski,20077-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego, 312
telefon:
(58) 347 14 40
dr hab. inż. Michał Szociński

Publikacje:

Projekty: