dr hab. inż. Michał Szydłowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Szydłowski

Kontakt:

email:
mszyd@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-szydlowski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Hydrotechniki
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 101D
telefon:
(58) 347 18 09
dr hab. inż. Michał Szydłowski

Publikacje:

Projekty: