dr hab. inż. Michał Szydłowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Szydłowski

Kontakt:

email:
mszyd@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-szydlowski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 101D
dr hab. inż. Michał Szydłowski

Publikacje:

Projekty: