dr inż. Michał Urbaniak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Michał Urbaniak

Kontakt:

email:
michal.urbaniak@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal.urbaniak

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 203A
dr inż. Michał Urbaniak

Publikacje:

Projekty: