dr hab. inż. Michał Wójcik | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Michał Wójcik

Kontakt:

email:
michal.wojcik@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/michal-wojcik,16049-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Inżynierskich
Budynek Hydromechaniki pokój 204
telefon:
(58) 347 14 26
dr hab. inż. Michał Wójcik

Publikacje:

Projekty: