dr inż. Mohammad Ghaemi | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Mohammad Ghaemi

Kontakt:

email:
ghaemi@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/mohammad-ghaemi,18555-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 173
telefon:
+48 58 348 6053

Pełnione funkcje:

Rzecznik ds. równego traktowania

dr inż. Mohammad Ghaemi

Publikacje:

Projekty: