dr inż. Natalia Gietka | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Natalia Gietka

Kontakt:

email:
natalia.gietka@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/natalia_gietka

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 108
telefon:
+48583486352

Specjalista ds. e-learningu i gier edukacyjnych

dr inż. Natalia Gietka

Publikacje:

Projekty: