dr inż. Patryk Ziółkowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Patryk Ziółkowski

Kontakt:

email:
patziolk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/patryk-ziolkowski,881816-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Konstrukcji Betonowych
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 102
telefon:
+48607958879; (58) 347 23 85
dr inż. Patryk Ziółkowski

Publikacje:

Projekty: