dr inż. Paulina Strąkowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Paulina Strąkowska

Kontakt:

email:
paulina.strakowska@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/paulina-strakowska,227427-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 230
telefon:
+48 58 348 6445
dr inż. Paulina Strąkowska

Publikacje:

Projekty: