dr inż. Paweł Filipkowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Paweł Filipkowski

Kontakt:

email:
pawfilip@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/pawelfilipkowski

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Budynek B Wydziału Chemicznego, 301
telefon:
(58) 347 24 56
dr inż. Paweł Filipkowski

Publikacje:

Projekty: