dr hab. inż. Piotr Chrostowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Piotr Chrostowski

Kontakt:

email:
piochros@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/piotr-chrostowski,23922-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Transportu Szynowego i Mostów
Budynek A Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska-Żelbet, 128
dr hab. inż. Piotr Chrostowski

Publikacje:

Projekty: