mgr Piotr Lewandowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Piotr Lewandowski

Kontakt:

email:
piotrl@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Kwestor Uczelni

miejsce pracy:
Kwestura
Gmach B, 2
telefon:
(58) 347 22 17, (58) 348 69 17

Pełnione funkcje:

Zastępca Kanclerza ds. Finansowych

mgr Piotr Lewandowski

Publikacje:

Projekty: