dr hab. Przemysław Parszutowicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Przemysław Parszutowicz

Kontakt:

email:
przparsz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/przemyslaw-parszutowicz,23623-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Filozofii i Metodologii Nauk
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 511
telefon:
(58) 348 60 27
dr hab. Przemysław Parszutowicz

Publikacje:

Projekty: