dr hab. inż. Rafał Bray | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Rafał Bray

Kontakt:

email:
rbra@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/rafalbray

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201B
telefon:
(58) 347 16 24
dr hab. inż. Rafał Bray

Publikacje:

Projekty: