dr inż. Rafał Ossowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Rafał Ossowski

Kontakt:

email:
ross@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/rafal-ossowski,19323-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 312
telefon:
+48 58 347 27 01

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. kształcenia

miejsce pracy:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, 167
telefon:
(58)3471751, (58)3472205
dr inż. Rafał Ossowski

Publikacje:

Projekty: