dr inż. Rafał Ossowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Rafał Ossowski

Kontakt:

email:
ross@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/rafal-ossowski,19323-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 410
telefon:
(58) 347 20 75

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. kształcenia

miejsce pracy:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek " Żelbet" pokój 110
telefon:
(58) 347 17 51, (58) 347 22 05
dr inż. Rafał Ossowski

Publikacje:

Projekty: