dr hab. inż. Rafał Szłapczyński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

Kontakt:

email:
rafal.szlapczynski@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/rafal-szlapczynski,18304-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 506
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

Publikacje:

Projekty: