dr hab. inż. Robert Bogdanowicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

Kontakt:

email:
robbogda@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/robert-bogdanowicz,16722-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 353
telefon:
(58) 347 15 03

Pełnione funkcje:

Zastępca kier. katedry

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

Publikacje:

Projekty: