dr hab. inż. arch. Robert Hirsch | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

Kontakt:

email:
rhir@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/robert-hirsch,11035-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Gmach Główny pokój 319
telefon:
(58) 347 14 44
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch

Publikacje:

Projekty: