dr hab. inż. arch. Robert Idem | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. arch. Robert Idem

Kontakt:

email:
robert.idem@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/robert-idem,20143-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Projektowania Środowiskowego
Gmach Główny, 358
telefon:
(58) 348 60 93

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. inż. arch. Robert Idem

Publikacje:

Projekty: