dr inż. Roman Liberacki | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Roman Liberacki

Kontakt:

email:
romanl@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/roman-liberacki,11660-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 601 E
telefon:
(58) 347 18 50

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Roman Liberacki

Publikacje:

Projekty: