dr hab. inż. Ryszard Barczyński | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Ryszard Barczyński

Kontakt:

email:
jbarcz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ryszard-barczynski,3274-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Budynek Centrum Nanotechnologii pokój 4/08
telefon:
(58) 347 18 32

Pełnione funkcje:

Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG

dr hab. inż. Ryszard Barczyński

Publikacje:

Projekty: