dr inż. Ryszard Orłowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Ryszard Orłowski

Kontakt:

email:
rorl@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/ryszard-orlowski,947-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 207
telefon:
(58) 347 21 19
dr inż. Ryszard Orłowski

Publikacje:

Projekty: