dr hab. inż. Stefan Dzionk | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Stefan Dzionk

Kontakt:

email:
stefan.dzionk@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/stefan-dzionk,16683-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 226
telefon:
(58) 347 12 82

Pełnione funkcje:

Dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów

dr hab. inż. Stefan Dzionk

Publikacje:

Projekty: