dr hab. inż. Stefan Krakowiak | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Stefan Krakowiak

Kontakt:

email:
stekrako@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/stefan-krakowiak,10614-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Budynek C Wydziału Chemicznego, 315
dr hab. inż. Stefan Krakowiak

Publikacje:

Projekty: