dr hab. inż. Tomasz Kolerski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Tomasz Kolerski

Kontakt:

email:
tomkoler@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/tomasz-kolerski,735625-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Hydrotechniki
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 107
telefon:
(58) 347 29 30
dr hab. inż. Tomasz Kolerski

Publikacje:

Projekty: