dr hab. inż. Tomasz Mikulski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Tomasz Mikulski

Kontakt:

email:
tomi@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/tomasz-mikulski,3593-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 319
telefon:
+48 58 347 26 47

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Tomasz Mikulski

Publikacje:

Projekty: