dr hab. inż. Waldemar Magda | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Waldemar Magda

Kontakt:

email:
wmag@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/waldemar-magda,3678-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek WILiŚ pokój 408
telefon:
(58) 347 28 49
dr hab. inż. Waldemar Magda

Publikacje:

Projekty: