dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Kontakt:

email:
wste@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/witold-sterpejkowicz-wersocki,20134-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 105
dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki

Publikacje:

Projekty: