Wojciech Drapiński | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wojciech Drapiński

Kontakt:

email:
wojciech.drapinski@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Samodzielny referent techniczny

miejsce pracy:
Sekcja techniczna WZIE
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, 516
Wojciech Drapiński

Publikacje:

Projekty: