dr hab. inż. Wojciech Litwin | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Wojciech Litwin

Kontakt:

email:
wlitwin@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/wlitwin

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 121

Pełnione funkcje:

Dyrektor Instytutu Budowy Okrętów

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 121

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Wojciech Litwin

Publikacje:

Projekty: