dr inż. Wojciech Puch | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Wojciech Puch

Kontakt:

email:
wojciech.puch@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/wojciech-puch,3971-1

Zajmowane stanowiska:

Adiunkt

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 318A
telefon:
+48 58 347 21 21
dr inż. Wojciech Puch

Publikacje:

Projekty: