dr hab. Wojciech Wyrzykowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Kontakt:

email:
wojwyrzy@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/wojciech-wyrzykowski,19051-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Finansów
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii pokój 509
telefon:
(58) 348 60 08
dr hab. Wojciech Wyrzykowski

Publikacje:

Projekty: