prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

Kontakt:

email:
zbikorcz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/zbigniew-korczewski,25410-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny WOiO), 615

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

Publikacje:

Projekty: