dr hab. Zdzisław Dzedzej | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. Zdzisław Dzedzej

Kontakt:

email:
zdzedzej@mif.pg.gda.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/zdzislaw-dzedzej,19266-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Matematyki Stosowanej
Gmach B pokój 611
telefon:
(58) 347 24 72

Pełnione funkcje:

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Zdzisław Dzedzej

Publikacje:

Projekty: