Centrum Rekrutacyjne

zajmujemy się jedynie obsługą rekrutacji na studia I i II stopnia.

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:
rekrutacja@pg.edu.pl
tel.: (58) 348 67 00

Składanie dokumentów II etap rekrutacji:

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych